آوائی از عرش

من ، خدا ، زمین و دوپاهای تبعید شده برای آدم شدن...

بهمن 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
مرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
عشق
6 پست
خدا
15 پست
مادر
2 پست
کبوتر
1 پست
ترس
1 پست
اعتیاد
1 پست
زمین
1 پست
بازی
1 پست
استاد
1 پست
داروخانه
1 پست
عرش
3 پست
شیطان
1 پست
کودک
3 پست
عاشق
3 پست
آدم
5 پست
ابلیس
3 پست
حدا
2 پست